Shop Direct

Algemene garantie :

Voor alle producten die u bij ons koopt geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Daarnaast krijgt u, met uitzondering van de hieronder genoemde uitzonderingen, op alle producten 3 maanden garantie. Deze extra garanties doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten aangaande garantie en conformiteit.

In geval van een defect product neemt u aub eerst contact met ons op via e-mailadres : info@damphutje.com

Leest u aub eerst de hieronder omschreven tekst om te bepalen of uw artikel voor garantie in aanmerking komt. 

indien u van mening bent dat uw artikel onder de garantievoorwaarden valt stuurt u het artikel op de volgende wijze retour :

- U stuurt het artikel retour in de originele verpakking. ( Zonder de originele verpakking kunnen wij het product niet retour nemen )

- U stuurt de kassabon ( of een kopie daarvan ) mee in de verpakking. 

- U omschrijft de klacht zo nauwkeurig mogelijk

- Voeg aub uw naam, telefoonnummer en mail adres bij in de verpakking zodat we contact met u op kunnen nemen. 

Herroepingsrecht / zichttermijn :

Hygiëne artikelen (zoals E-sigaretten) kunnen NIET geretourneerd worden als de verzegeling verbroken is en/of deze e-sigaret gevuld en gebruikt is geweest met liquid. Indien u de verzegeling verbreekt, verliest u uw herroepingsrecht. Voor het beoordelen verbruiksartikelen (zoals liquids en batterijen) is het niet nodig om ze uit te pakken. Doet u dit toch, dan zijn de producten niet meer verkoopbaar en kan de waardevermindering oplopen tot 100%. Voor alle overige producten heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping :

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres:

Stikke hezelstraat 83,

6511 JW nijmegen,

Ter attentie van de afdeling Retouren.  

Vergeet niet een blaadje met uw naam en ordernummer toe te voegen aub, anders weten wij niet waar het vandaan komt. 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourkosten van producten die u retour stuurt zijn op kosten van de klant. Indien wij u een verkeerd artikel hebben toegestuurd anders dan u besteld heeft dan zullen wij u een retourlabel doorsturen voor kosteloze retourzending, na ontvangst van de verkeerd geleverde artikellen door ons zullen wij u de juiste artikellen alsnog toezenden.  

Indien u van mening bent dat een artikel defect is dient u het artikel op eigen gelegenheid naar ons retour te brengen of te sturen. Na beoordeling van ons zullen wij u in een geval van een defect artikel u kosteloos een nieuw product toezenden. Indien het artikel defect is gegaan door toedoen van u zelf of het artikel niet defect blijkt te zijn kunnen wij kosten in rekening brengen om het product wederom naar u retour te zenden. Wij zullen u hierover altijd eerst informeren. 

Batterijen :

Batterijen hebben een garantietermijn van 3 maanden. Bij normaal gebruik kunt u de batterijen meer dan 300 keer opladen. Afname van capaciteit gedurende de levensduur van een batterij is normaal en valt niet onder de garantie. Na 300 keer opladen gaat een batterij niet defect, echter kan de capaciteit van de batterij wel snel afnemen.

E-Liquid :

Onze E-liquids worden onder strenge kwaliteitscontroles geproduceerd. Mocht u van mening zijn dat u toch een liquid heeft ontvangen welke niet aan de kwaliteit voldoet zullen wij deze testen in ons laboratorium en indien er een kwaliteitsprobleem is, vervangen. Wanneer u de smaak niet lekker vind, kunt u de E-liuiqid niet ruilen, smaak is immers persoonlijk. Er zijn wel diverse forums op internet en facebook waar u liquid met andere mensen kunt ruilen. Wanneer de verzegeling niet verbroken is, kunt u uiteraard wel gebruik maken van de zichttermijn.

Clearomizers / verdampers :

Clearomizers (verdampers) zijn een verbruiksartikel en gaan ook bij normaal gebruik defect. Om die reden hebben deze artikelen geen garantietermijn van 12 maanden. Indien een clearomizer / verdamper bij ontvangst niet blijkt te werken (DOA), ruilen wij deze uiteraard kosteloos om. Hygiëne artikelen (zoals E-sigaretten) kunnen alleen geretourneerd worden als de verzegeling NIET is verbroken. Voor het beoordelen verbruiksartikelen (zoals liquids en batterijen) is het niet nodig om ze uit te pakken. Doet u dit toch, dan zijn de producten niet meer verkoopbaar en kan de waardevermindering oplopen tot 100%.

Valschade / waterschade :

Indien uw product valschade of waterschade heeft dan vervalt de wettelijke garantie ( lichte gebruiksporen zal de garantie niet doen vervallen ). Indien u lekkage aan uw clearomizer ( tank ) ondekt dient u deze lekkage direct te verhelpen door de clearomizer van de mod te verwijderen en het lekkage probleem op te lossen voor u de clearomizer weer terug plaatst op de mod. Liquid die door blijft lekken op de mod zal de chipset kunnen beschadigen waardoor de wettelijke garantie op de mod zal vervallen.